Iskustvo

Od novinarstva do zdravstva, od PR aktivnosti do video montaže, od zakona do kreiranje aplikacija. Od vojske do radija, od novina do policije, od marketinga do konferencija.

Cilj za koji se odlučite ne mora uvek biti na pravolinijskoj putanji. Kakva je vožnja pravim putem takav je i rad u samo jednoj profesiji i posedovanje jedne sfere interesovanja.

No, široka interesovanja nisu uobičajna, a ono što nije po očekivanim standardima malo je prihvatljivo. Takav pogrešan stav ne otvara nas za nova saznanja.

Svoje iskustvo gradio sam od zdravstva, preko vojske i policije do štampanih i elektronskih medija. Svako od njih, mada dijametralno, pomoglo mi je u svakom narednom radnom iskustvu.

Osnove znanja sticao sam kroz edukaciju na državnim i privatnim fakultetima.

Stučna literatura iz domena sporta objavljena je u zborniku radova VI i VII međunarodne konferencije “Menadžemnt u sportu” u Beogradu. Rad u oblasti religije objavljen je u zborniku V međunarodne konferencije “Jevanđelje u kontekstvu savremene kulture” u organizaciji Univerziteta u Belgorodu, Rusija. Učešće na XV konferenciji “Symorg”, Zlatibor, realizovano je naučnim radom na polju savremenih tehnologija, dok je rad “Okultizam i stav Crkve” nagrađen Svetosavskom nagradom na Bogosolovskom fakultetu SPC u Beogradu 2008. godine.

Kada bih trebao da opišem svoje iskustvo i interesovanja u tri reči: telo, duh i tehnologija.